NederlandsNederlands

Dierensche Boys

Op 6 April 1920 werd er door zestien jongens Fl. 208,00 bijeengespaard en met de naam Nieuwe Dierensche Voetbal Vereniging om toe te treden tot de G.V.B (Gelderse Voetbal Bond). De naam werd echter afgewezen omdat het te lang was. Met de naam v.v. Dierensche Boys gingen zij akkoord.
Belangrijke ontwikkelingen die zich de afgelopen tien jaar hebben voorgedaan zijn ongetwijfeld de overname van de accommodatie, waaronder kleedruimtes en clubhuis, die nu eigendom zijn van de vereniging. De vereniging speelt in rode shirt, witte broeken en rode sokken.

Tot op heden wordt er met wisselend succes gespeeld en handhaaft de Dierensche Boys zich in de Apeldoornse vierde Klasse.

Kijk voor meer informatie op de website van Dierenchse Boys.