Jaarcijfers, Begroting, Beleidsplan en ANBI van Football Maties

 

Oude, gebruikte voetbalschoenen
De informatie van Stichting Football Maties is openbaar, wij streven naar volledige transparantie. Stichting Football Maties staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en de Kennisbank Filantropie zodat potentiële donateurs ons kunnen vinden en onze goede bedoelingen kunnen checken. Football Maties heeft bovendien van de belastingdienst een ANBI-verklaring voor onbepaalde tijd ontvangen. We streven het CBF keurmerk na, maar moeten qua uitgaven helaas prioriteiten stellen en de aanvraag uitstellen.De jaarcijfers en begroting van Football Maties zijn transparant en overzichtelijk voor u in onderstaande documenten weergegeven. Het  beleidsplan van de Stichting Football Maties is bijgewerkt, bijgesteld en aangepast en heeft een horizon tot 2020. Wij passen onze plannen elk jaar aan en stellen onszelf realiseerbare doelen. De jaarlijkse begroting is nodig om de kosten of voorgenomen uitgaven te kunnen dekken. Hierbij gaat het om onder andere kosten voor transport, telefoon, kantoor, reis, inschrijf- en presentatiemiddelen. Om de kosten te kunnen dekken zoeken wij sponsoren en donateurs.

Jaarcijfers Football Maties: Jaarcijfers tot 2016

Begroting Football Maties: Begroting 2015

Beleidsplan Football Maties: Businessplan Football Maties 2015-2020

Verklaring Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI verklaring

Football Maties begon met de droom van de toen 11-jarige Mick van Zon, hij schonk 3 paar gebruikte voetbalschoentjes aan kinderen in Zuid-Afrika. Mick is nu bijna 16 jaar oud. Inmiddels hebben we al duizenden gebruikte voetbalschoenen, heel veel teamkleding en materialen ingezameld en verscheept naar o.a. Nigeria, Niger, Filipijnen, Tanzania, Senegal, Ghana, Marokko en Zuid-Afrika! We geven niet op, we doen het voor kinderen in o.a. Afrika. Help ons en de kinderen! Geef ze hoop, een droom en een toekomst.

Uw donatie zie we graag tegemoet op rekeningnummer NL79 RBRB 0964 5259 68 t.n.v. Stichting Football Maties te Arnhem.

Sponsoring van de Stichting Football Maties is als bedrijf ook mogelijk mail voor meer informatie naar funding@footballmaties.com en wij sturen u onze digitale brochure toe. U kunt de folder hier ook downloaden. Het motto van onze nieuwe campagne is: ‘Heb ik wat van je aan?’, waarmee wij tevens hebben deelgenomen aan de NRC Charity Awards.

NRC Charity Awards 2015