NederlandsNederlands

Jong Aurora Suriname

Doelstelling voor dit project is €204
0% Gedoneerd/€204 Te gaan
Doneer Nu

Sport Organisatie Jong Aurora is een lerende organisatie, bestaande uit leden die als voorbeeld figuur kunnen dienen, die zich baseert op sociale principes, gelijkheid en het bevorderen van lichamelijk, geestelijk en cultureel welzijn van haar leden. Sport Organisatie Jong Aurora is opgericht op 1 juli 1974 en is een sociaal, cultureel, educatief, sport en ontspanningsorganisatie.

Jong Aurora speelt in de tweede klasse van de Surinaamse Voetbal Bond en poogt, met een jong en vernieuwd bestuur, sinds twee jaren promotie te maken naar de eerste klasse en hogerop. Het bestuur bestaat voornamelijk uit werkende studenten van verschillende specialismen/beroepen en wordt financieel gesteund door werkenden die Jong Aurora organisatie een warm hart toedragen. veelal gaat het om ex-spelers.

Jong Aurora hoopt dat de organisatie ook in aanmerking zou kunnen komen om aan hun jeugdploeg voetbalschoenen te doneren, natuurlijk onder geldende voorwaarden. De jeugdploeg bestaat uit 25 jongeren van tussen de 16 en 20 jaar. Het gaat voornamelijk om kansarme jongeren uit het binnenland van Suriname die, na de basisschool te hebben doorlopen in het binnenland, naar de hoofdstad komen voor verdere studie. Zij worden dan door hen begeleid middels sport, waarbij ook aandacht besteedt wordt aan hun schoolprestaties. Goede schoolprestaties zijn een belangrijke voorwaarde, echter trachten zij niemand uit te sluiten.

Algemene Informatie: Sport Organisatie Jong Aurora heeft vaste commissies, waarin alleen leden van de organisatie deel mogen nemen. De organisatie biedt mogelijkheden aan een ieder om zich aan te sluiten bij de organisatie. Onderscheidingen: Sport Organisatie Jong Aurora beweegt zich nationaal en streeft ernaar om ook regionaal haar stempel te drukken. Producten: Voetbalsport, ontspanning, motivatiedagen, voorlichting en stimuleren van talenten met onderwijs als belangrijke hulpmiddel.

Voor de financiering van het project Jong Aurora Suriname is € 204,- benodigd.